ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ (ΜΟΝΟ) ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΡΜΩΝ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ (ΜΟΝΟ) ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΡΜΩΝ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ (ΜΟΝΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ, ΘΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΟΥΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΟΡΜΟΥΣ 4 ΕΠΙΠΕΔΩΝ, 32 TEMAXIA ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ.
Αριθμός Εντολής 151/07-12-2021
ΑΔΑ ΨΞ0ΨΟΡ1Π-154
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-12-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear