ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ FIAT, CITROEN KAI FORD ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ FIAT, CITROEN KAI FORD ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ FIAT, CITROEN KAI FORD ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθμός Εντολής 3Κ/24-01-2022
ΑΔΑ 6ΣΨΞΟΡ1Π-ΩΦΕ
ΑΔΑΜ 22REQ010654634
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-06-2022 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear