ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 50 ΦΥΛΛΩΝ ΕΙΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ (ΜΠΛΟΚ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Χ 21,5 CM – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 50 ΦΥΛΛΩΝ ΕΙΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ (ΜΠΛΟΚ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Χ 21,5 CM

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 50 ΦΥΛΛΩΝ ΕΙΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ (ΜΠΛΟΚ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Χ 21,5 CM
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 4609/2018
ΑΔΑ ΩΞ8ΟΟΡ1Π-ΠΑΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-09-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear