ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 4181/2018
ΑΔΑ Ω5ΔΨΟΡ1Π-Λ7Υ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-08-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear