ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ) ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β11/5-4-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ) ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β11/5-4-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.080 τεμ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ)
Αριθμός Εντολής Β11/05-04-2021
ΑΔΑ 9ΙΡΡΟΡ1Π-ΓΝΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear