ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ FFP2 ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ FFP2 ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ FFP2 ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ, 50.000 ΤΕΜΑΧΙΑ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 56/26-04-2021
ΑΔΑ 9Λ0ΨΟΡ1Π-Χ3Κ
ΑΔΑΜ 21REQ008530186
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear