ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ PEUGEOT BOXER MODEL 2017 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ PEUGEOT BOXER MODEL 2017 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή PEUGEOT BOXER MODEL 2017 ΜΕ ENΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: VF3YC3MFB12E90387
Αριθμός Εντολής 91/30-08-2022
ΑΔΑ 62Θ1ΟΡ1Π-46Μ
ΑΔΑΜ 22REQ011156721
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-09-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear