ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ PEUGEOT BOXER MODEL 2017 & MODEL’2022 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ PEUGEOT BOXER MODEL 2017 & MODEL’2022 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή PEUGEOT BOXER MODEL' 2017 & MODEL'2022 ΜΕ ENΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ: VF3YC3MFC12E70511 / VF3YCCNFB12S83999
Αριθμός Εντολής 94/07-09-2022
ΑΔΑ 9Τ5ΕΟΡ1Π-ΣΛ7
ΑΔΑΜ 22REQ011197829
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-09-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear