ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ PEUGEOT BOXER ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ PEUGEOT BOXER ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ PEUGEOT BOXER
Αριθμός Εντολής 141/15-12-2022
ΑΔΑ Ω83ΔΟΡ1Π-4ΚΩ
ΑΔΑΜ 22REQ011765315
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-12-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear