ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ CANON IR5055 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ CANON IR5055

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ CANON IR5055
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1923/2018
ΑΔΑ Ω9ΛΜΟΡ1Π-3ΛΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-05-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear