ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΛΑΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ (Ν22/2017) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΛΑΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ (Ν22/2017)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΡΥΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΟΛΛΑΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (200 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ (120 ΤΕΜΑΧΙΑ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2883/2017
ΑΔΑ 7ΣΡ3ΟΡ1Π-6ΓΑ
ΑΔΑΜ 17PROC001597916
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-07-2017 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear