ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑDBLUE (ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ) ΚΑΙ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑDBLUE (ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ) ΚΑΙ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
-- ΑΚΥΡΩΣΗ --
Αιτία Ακύρωσης Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΜΕ ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑDBLUE (ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ) ΚΑΙ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Αριθμός Εντολής 15/24-01-2023
ΑΔΑ ΨΚΛΟΡ1Π-ΑΨΘ
ΑΔΑΜ 23REQ012014246
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-02-2023 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear