ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑDBLUE (ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑDBLUE (ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑDBLUE (ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Αριθμός Εντολής 43/29-04-2022
ΑΔΑ 6ΓΞΗΟΡ1Π-ΖΤΟ
ΑΔΑΜ 22REQ010387953
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-05-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear