ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Τ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ- ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Τ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ- ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Τ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ- ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Η2/18-08-2022
ΑΔΑ 6ΛΟΔΟΡΙΠ-ΠΧΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-09-2022 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear