ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΟΛΩΝΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΟΛΩΝΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΑ ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΔΙΚΟΛΩΝΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΥΑ 15085/593(ΦΕΚ186Β) Η ΤΥΧΟΝ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.
Αριθμός Εντολής 139/31-08-2020
ΑΔΑ 6ΙΤΨΟΡ1Π-ΞΒ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear