ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 2/2018
ΑΔΑ 64ΨΙΟΡ1Π-Θ0Ν
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-05-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear