ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.
Αριθμός Εντολής 138/22-11-2021
ΑΔΑ 6ΦΦΙΟΡ1Π-ΩΞΥ
ΑΔΑΜ 21REQ009575948
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-11-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear