ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ (ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ) ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 9 ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ (ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ) ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 9 ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ.

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ (ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ) ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΝΙΑ (9 ) ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ. - 1) 18Μ X 2,80Μ = 50,4 Τ.Μ ΓΡ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, - 2) 17Μ X 2,80Μ = 47,6 Τ.Μ ΓΡ. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ, - 3) 12Μ X 2,80Μ = 33,6 Τ.Μ ΓΡ. ΕΣΠΑ, - 4) 16Μ X 2,80Μ = 44,8 Τ.Μ ΓΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΤΕΧΝΙΚΟΥ, - 5) 16Μ X 2,80Μ = 44,8 Τ.Μ ΓΡ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, - 6) 10Μ X 2,80Μ = 28 Τ.Μ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, - 7) 25Μ X 2,80Μ = 70 Τ.Μ ΓΡ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, - 8) 22Μ X 2,80Μ = 61,6 Τ.Μ ΓΡ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ, - 9) 29,5Μ X 2,80Μ = 82,6 Τ.Μ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 463,4 Τ.Μ
Αριθμός Εντολής 17/25-02-2021
ΑΔΑ ΡΦΛΜΟΡ1Π-ΓΙΥ
ΑΔΑΜ 21REQ008196525
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear