ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ (ΧΕΠ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ (ΧΕΠ)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 40 ΤΕΜΑΧΙΑ 10lt KAI 4 TEMAXIA 2lt - ΟΞΥΓΟΝΟ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1628/2018
ΑΔΑ ΩΧΑ8ΟΡ1Π-ΦΗΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-04-2018 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear