ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Αριθμός Εντολής 20ΗΛ/20-08-2020
ΑΔΑ Ω3Ψ7ΟΡ1Π-ΕΜ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear