ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ PRECISION FREESTYLE – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ PRECISION FREESTYLE

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ PRECISION FREESTYLE
Αριθμός Εντολής Ν13/01-03-2021
ΑΔΑ ΨΓΞ4ΟΡ1Π-ΠΡΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear