ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ [ΑΥΧ. ΚΟΛΑΡΑ] ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β11/16-1-22) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ [ΑΥΧ. ΚΟΛΑΡΑ] ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β11/16-1-22)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ [ΑΥΧ. ΚΟΛΑΡΑ] ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Β11/16-01-2022
ΑΔΑ 69ΛΙΟΡ1Π-68Ψ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-03-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear