ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΖ (ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΖ (ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΖ (ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 5048/2018
ΑΔΑ ΨΡ4ΩΟΡ1Π-Ο11
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear