ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ19/20-5-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ19/20-5-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 26 ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Γ19/20-05-2020
ΑΔΑ Ψ9Ρ2ΟΡ1Π-Ρ16
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear