ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΡΙΝΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ) ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β18/14-5-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΡΙΝΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ) ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β18/14-5-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΡΙΝΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ) ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Β18/14-05-2021
ΑΔΑ ΨΨ47ΟΡ1Π-ΧΡ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear