ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓIΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 6474 CITROEN ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓIΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 6474 CITROEN ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓIΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 6474 CITROEN ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 179,180,181,182,196,201/15-10-2019
ΑΔΑ ΨΨΗΒΟΡ1Π-0ΔΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear