ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ κ΄ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 2/21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ κ΄ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 2/21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ κ΄ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-05-2021
Αριθμός Διακήρυξης 2/2021
ΑΔΑ ΩΣΦ4ΟΡ1Π-Ξ6Β
ΑΔΑΜ 21PROC008674681
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2021 - Ωρα 10
Αρχείο PDF pdf
Bear