ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Νο 0 - 12 τεμάχια
Νο 1 - 12 τεμάχια
Νο 2 - 13 τεμάχια
Νο 3 - 29 τεμάχια
Νο 4 - 29 τεμάχια
Νο 5 - 29 τεμάχια
Αριθμός Εντολής 889/07-06-2019
ΑΔΑ 6Γ9ΒΟΡ1Π-Ω5Ν
ΑΔΑΜ 19PROC005078241
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear