ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ16/27-5-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ16/27-5-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15 ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ
Αριθμός Εντολής Γ16/27-05-2021
ΑΔΑ 6ΚΤ8ΟΡ1Π-ΜΚΦ
ΑΔΑΜ 21PROC009126469
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-09-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear