ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΝΙΚΕ (ΙΣΧΑΙΜΟΠΕΡΙΔΕΣΗ) ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β10/9-3-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΝΙΚΕ (ΙΣΧΑΙΜΟΠΕΡΙΔΕΣΗ) ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β10/9-3-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 50 τεμ. ΤΟΥΡΝΙΚΕ (ΙΣΧΑΙΜΟΠΕΡΙΔΕΣΗ) ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Β10/09-03-2021
ΑΔΑ Ψ7ΧΠΟΡ1Π-ΔΚΜ
ΑΔΑΜ 21PROC008367920
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear