ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ Κ΄ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β16/30-6-23) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ Κ΄ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β16/30-6-23)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ Κ΄ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΑ CONTOUR NEXT ΚΑΙ EXACTIVE VITAL PLUS
Αριθμός Εντολής Β16/30-06-2023
ΑΔΑ Ψ5Λ0ΟΡ1Π-9ΦΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-07-2023 - Ωρα 13.00
Αρχείο PDF pdf
Bear