ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ BAYER- CONTOUR XT – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ BAYER- CONTOUR XT

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ BAYER- CONTOUR XT
Αριθμός Εντολής Ν25/13-05-2021
ΑΔΑ 9ΡΠΞΟΡ1Π-3ΟΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear