ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΞΗΡΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β23/24-6-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΞΗΡΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β23/24-6-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΞΗΡΟΥ ΠΑΓΟΥ (350 τεμ.) ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Β23/24-06-2021
ΑΔΑ 6ΖΝΖΟΡ1Π-9ΛΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-07-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear