ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΞΗΡΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β27/19-8-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΞΗΡΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β27/19-8-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 250 τεμ. ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΞΗΡΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Β27/19-08-2020
ΑΔΑ Ψ6ΣΙΟΡ1Π-ΦΔ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear