ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΡΙΑ (3 ΤΕΜΑΧΙΑ)) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΡΙΑ (3 ΤΕΜΑΧΙΑ))

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΕΤ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Αριθμός Εντολής Ν28/13-05-2021
ΑΔΑ ΨΩΓΗΟΡ1Π-9Ψ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear