ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΣΕΤ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΤΕΜΑΧΙΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΣΕΤ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΤΕΜΑΧΙΩΝ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΕΤ ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΣΕΤ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΤΕΜΑΧΙΩΝ.
Αριθμός Εντολής Ν30/14-05-2021
ΑΔΑ 685ΚΟΡ1Π-18Ο
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear