Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για προμήθεια ρυθμιστών πίεσης για φιάλες οξυγόνου και ροομέτρων 6/2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για προμήθεια ρυθμιστών πίεσης για φιάλες οξυγόνου και ροομέτρων 6/2020

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ρυθμιστών πίεσης για φιάλες οξυγόνου και ροομέτρων για την παροχή οξυγόνου
(ΑΕ: 4/7-01-2020)
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-02-2020
Αριθμός Διακήρυξης 6/2020
ΑΔΑ ΩΒΞΠΟΡ1Π-9ΣΨ
ΑΔΑΜ 20PROC006336104 2020-02-25
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-03-2020 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear