ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β22/22-6-22) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β22/22-6-22)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ (40 τεμ.) ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Β22/22-06-2022
ΑΔΑ ΨΩΓΧΟΡ1Π-ΓΟ4
ΑΔΑΜ 22PROC010799002
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-07-2022 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear