ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΕ 222 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΕ 222

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 37/2017
ΑΔΑ Ω9Ω5ΟΡ1Π-Κ70
ΑΔΑΜ 17PROC001872986 2017-08-30
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-09-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear