ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΜΩΝ ΤΥΠΟΥ TYVEK ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β21/22-6-22) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΜΩΝ ΤΥΠΟΥ TYVEK ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β21/22-6-22)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΜΩΝ ΤΥΠΟΥ TYVEK (1.800 τεμ., μεγέθους 3XL) ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Β21/22-06-2022
ΑΔΑ 6ΛΓ9ΟΡ1Π-Π9Δ
ΑΔΑΜ 22PROC010798399
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-07-2022 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear