ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ KENWOOD TK-7180E ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ADKW TK7102H ALFATRONIX – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ KENWOOD TK-7180E ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ADKW TK7102H ALFATRONIX

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ KENWOOD TK-7180E ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ADKW TK7102H ALFATRONIX
Αριθμός Εντολής Τ04/09-02-2021
ΑΔΑ Ψ6ΒΞΟΡ1Π-ΞΣΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear