ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΣ (Α.Δ. Β15/5-5-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΣ (Α.Δ. Β15/5-5-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΣ (3.500 τεμ.)
Αριθμός Εντολής Β15/05-05-2021
ΑΔΑ ΨΑ5ΕΟΡ1Π-ΩΥ7
ΑΔΑΜ 21PROC008596302
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear