ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ Crossvent 4 BMD ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ Crossvent 4 BMD ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ Crossvent 4 BMD ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Αριθμός Εντολής 56/18-09-2019
ΑΔΑ 9ΘΝΠΟΡ1Π-Ζ3Ξ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear