ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Δ11/21-2-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Δ11/21-2-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Δ11/21-02-2020
ΑΔΑ 6ΠΦ6ΟΡ1Π-ΜΔ8
ΑΔΑΜ 20PROC006419693
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear