ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΟ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Δ6/13-1-22) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΟ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Δ6/13-1-22)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΟ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Δ6/13-01-2022
ΑΔΑ 9ΟΒ5ΟΡ1Π-5Β9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-01-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear