ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Δ5/10-2-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Δ5/10-2-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Δ5/10-02-2021
ΑΔΑ ΩΤΞΙΟΡ1Π-ΠΛ9
ΑΔΑΜ 21PROC008138994
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-02-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear