ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ MONITOR- ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ PHILIPS HEARSTART MRX – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ MONITOR- ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ PHILIPS HEARSTART MRX

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ MONITOR- ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ PHILIPS HEARSTART MRX
Αριθμός Εντολής Ν31/17-05-2021
ΑΔΑ ΨΛΩΩΟΡ1Π-8ΥΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear