ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β15/4-5-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β15/4-5-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ
Αριθμός Εντολής Β15/04-05-2020
ΑΔΑ 6ΑΤΣΟΡ1Π-ΝΩΑ
ΑΔΑΜ 20PROC006958476
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear