ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Τ08/02-03-2022/02-03-2022
ΑΔΑ 93Κ4ΟΡ1Π-ΦΟΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-09-2022 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear