ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ TYVEK ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β14/5-5-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ TYVEK ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β14/5-5-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ TYVEK ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (1.600 ΤΕΜ.)
Αριθμός Εντολής Β14/05-05-2021
ΑΔΑ ΨΣΠΩΟΡ1Π-ΧΤ7
ΑΔΑΜ 21PROC008595521
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear